Anna Maria Lundins Stipendiefond

Viktiga datum

15 april
Sista bevaknings- och ansökningsdag för vårterminen

15 november
Sista bevaknings- och ansökningsdag för höstterminen

Anna Maria Lundins stipendienämnd delar årligen ut upp till 5 miljoner kronor i utrikes resestipendier till studenter som antagits till forskarutbildning vid en av Uppsala universitets institutioner och tillhör Smålands nation i Uppsala.

Anna Maria Lundins resestipendier

Stipendiaten ska under den termin, då stipendiet utnyttjas, ha bedrivit aktiva studier vid Uppsala universitet i minst tre terminer (resan kan företas under den tredje terminen) och under denna tid ha tillhört Smålands nation i Uppsala. Stipendierna utlyses en gång per termin, sista ansökningsdatum är 15 april på vårterminen och 15 november på höstterminen.

Efter hemkomst ska ett försättsblad ifyllas och skickas in med din reserapport. Detta för att vi snabbare skall kunna hantera denna. Försättsbladet går att hitta när du loggar in på ansökningsportalen. Observera att om du blir återbetalningsskyldig ska du inte betala in några pengar förrän du har fått din reserapport godkänd.

Ladda ner mall för reseräkning

Smålands Nations Principer för Urval

 • Stipendium bör i första hand tilldelas den som nått viss mognad i sin forskarutbildning och om vilken det finns goda förutsättningar att han/hon ämnar disputera inom planerad tid.
 • Om flera ansökningar föreligger från samma person, ska endast den viktigaste beviljas.
 • Många terminer på nationen ska premieras.
 • En grov gallring bland ansökningarna skall göras utefter resans syfte enligt nedanstående rangordning:
 1. Fältstudier (eller liknande)
 2. Doktorandkurser
 3. Konferens med eget framförande
 4. Konferens med en poster
 5. Konferens utan presentation av eget material
 • Viss vikt bör ligga i om man blivit beviljad flera resor under innevarande år.
 • Eventuellt traktamente bör justeras ned.

Mer information finns i våra statuter!
Har du frågor om detta stipendium? Kika bland våra vanliga frågor!