Bibliotek

Smålands nation har ett eget bibliotek där du kan sitta och plugga på dagtid mellan 10.00 och 18.00. Vårt bibliotek innefattar kurslitteratur i lingvistik, litteraturvetenskap och retorik vilket vi för närvarande uppdaterar. Utlåning sker för tillfället under expeditionstid.

Utlåningsregler för Smålands nationsbibliotek

• För att få låna böcker krävs medlemskap i någon av Uppsalas 13 studentnationer
• Lånekort utfärdas inte, utan man lånar böcker med giltig nationslegitimation och ID-handling
• Lånetiden är 4 veckor
• Omlån är möjligt om det inte finns annan låntagare i kö; maila biblioteksmalands@gmail.com senast tre dagar innan lånetiden är slut för att få en bekräftelse på att det går bra, i annat fall måste boken återlämnas.
• Två omlån via mail är möjligt, därefter krävs att låntagaren medtar boken/böckerna till biblioteket för att omlån ska kunna ske.
• Om lån inte återlämnas i tid kommer låntagaren att avstängas från ytterligare utlån under 1 månads tid.
• Förseningsavgiften uppgår till 10 kr/bok och vecka.
• Om boken/böckerna inte återlämnats inom 1 månad efter återlämningsdatum kommer låntagaren att krävas på den summa som ett nyinköp av boken/böckerna kommer att kosta biblioteket.

Vill du veta mer om Smålands nations bibliotek, eller kanske reservera en bok? Kontakta då nationens bibliotekarie via mail: biblioteksmalands@gmail.com.

Gå in på nationsbibliotek.se för att se fullständig lista över vilka böcker vi har!

  • LINGVISTIK A:
 • Fromkin, Victoria, Rodman, Robert and Hyams, Nina. 2007. An introduction to language. Thomson Heinle. Eigth Edition. (2 ex)
 • Dahl, Östen. 2007. Språkets enhet och mångfald. Studentlitteratur. (2 ex)
 • Dahl, Östen. 2003. Grammatik. Studentlitteratur. (1 ex)
 • Engstrand, Olle. 2004. Fonetikens grunder. Studentlitteratur. (2 ex)
 • Catford, J. C. 2001. A Practical Introduction to Phonetics. Oxford University Press. (1 ex)
 • Bolander, Maria. 2005. Funktionell svensk grammatik. (2 ex)
 • Einarsson, Jan. 2004. Språksociologi. Studentlitteratur. (1 ex)
 • Melin, Lars. 2004. Språkpsykologi. Liber. (1 ex)
  • LINGVISTIK B:
 • Croft, W. Typology & universals. (1 ex)
  Jaworskij, A. et al. The Discourse Reader. Routledge. (1 ex)
 • Doughty, Catherine J. & Long, Michael H. (eds.). 2005. The Handbook of Second Language Acquisition. Blackwell. (1 ex)
 • Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (eds.). Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur. (1 ex)
 • White, Lydia B. 2003. Second language acquisition and universal grammar. Cambridge University Press. (1 ex)
  • LITTERATUR-VETENSKAP A
 • Bergsten, Staffan. 1990. Litteraturhistoriens grundbegrepp. (2 ex)
 • Elleström, Lars. 1999. Lyrikanalys – en introduktion. (1 ex)
 • Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders. 1999. Epikanalys – en introduktion. (1 ex)
 • Sjöberg, Birthe. 1999. Dramatikanalys – en introduktion. (1 ex)
 • Olsson, Bengt och Algulin, Ingemar. 1990. Litteraturens historia i världen. (1 ex)
 • Breitholtz, L. (red.). Litteraturens klassiker 1-10, 14. (2-4 ex/del)
 • Ståhle, C. I. och Tigerstedt, E. N. (red.). Sveriges Litteratur 1, 3-5. (1 ex/del)
 • Olsson, Bengt och Algulin, Ingemar. 1987. Litteraturens historia i Sverige. (1 ex)
 • Delblanc, Sven och Lönnroth, Lars. Den svenska litteraturen 1-2. (1 ex/del)
 • Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1. (1 ex)
 • Burman, Lars. Engelsk renässanslyrik. (2 ex)
 • Niáls saga. (1 ex)
 • Cervantes. Don Quijote av la Mancha. (1 ex)
  • LITTERATUR-VETENSKAP B
 • Olsson, Bengt och Algulin, Ingemar. 1987. Litteraturens historia i Sverige. (1 ex)
 • Olsson, Bengt och Algulin, Ingemar. 1990. Litteraturens historia i världen. (1 ex)
 • Delblanc, Sven och Lönnroth, Lars. Den svenska litteraturen 3-7. (1 ex/del)
 • Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1, 4. (1 ex/del)
 • Breitholtz, L. (red.). Litteraturens klassiker 9-10, 17-18. (2-4 ex/del)
 • Michanek, Germund. Svenska dikter, 2-3. (2 ex/del)