Kamratföreningen

Smålands nations kamratförening är en förening för forna Smålänningar som dragit bort från vin och sång, till vardagslivet tråk och tvång, men som ändå vill bibehålla kontakten med nationen.

Medlemmar i kamratföreningen är garanterade att få nationens tidning Rasken även efter att de upphört att vara medlemmar i nationen. Dessutom ger kamratföreningen ut årsskriften Natio Smolandica. Denna årsskrift innehåller allt från artiklar och essäer om hembygden, småländska profiler och exotiska resor, till krönikor om vad som försiggår på nationen till vardags.

Kamratföreningen förvaltar dessutom ett visst kapital, vars avkastning går till att stödja nationen ekonomiskt i flera sammanhang. Kamratföreningen har t.ex. donerat medel för datorer till Raskens redaktion, instrument till Glasblåsarna, renovering av nationens konstföremål, ämbetstecken till kuratorer och mycket mera.

Varje år i oktober anordnar kamratföreningen den traditionella höstfesten, vilken ger ett ypperligt tillfälle för medlemmarna att träffa sina gamla nationskamrater och samtidigt stifta bekantskap med den yngre generationen Smålänningar. Kan det vara årets fest? Vi vågar nästan påstå det!

Är man intresserad att bibehålla kontakten med Smålands nation och samtidigt stödja nationen ekonomiskt ska man givetvis bli medlem i kamratföreningen.

Hur blir jag medlem?

För enskila medlemmar: 130 kr/år
För par boende på samma adress: 200 kr/år

Avgiften betalas med fördel in på pg-konto 13 89 70-9.
Glöm inte att ange namn och adress.

Kontakt

Om du har några frågor, kontakta kamratföreningen via denna email, eller ta kontakt med en av ledamöterna!
E-post: kamratforeningen@smalands.nu
Kolla gärna in vår Facebookgrupp!