Bostäder

Smålands nations bostäder förvaltas av en fristående bostadsstiftelse, Stiftelsen Smålandsgården. Alla Smålands bostäder finns centralt belägna på Smålandsgården, granne med Smålands nation och Uppsala domkyrka.

Bostadsbeståndet består av 47 studentrum, alla med eget badrum som finns fördelade på sex korridorer. Dessutom finns det sex enrumslägenheter med pentry, fem tvårumslägenheter och 12 familjelägenheter med tre eller fler rum.

Hyran för ett studentrum i korridor på ca 20 m2 ligger för närvarande (2023) på ca 4000 kronor per månad med två hyresfria månader under sommaren. Ansökan till för boende på Smålands görs här.( Nationsgårdarna (nationsgardarna.se))

Du får köpoäng efter antal terminer som du varit betalande medlem på nationen. Ämbetsverkare får även ett extra poäng för avslutad ämbetsperiod per termin och vissa tyngre ämbeten ger fler poäng per termin. Kontakta 1q@smalands.nu för att få dina ämbetsverkarpoäng inlagda. Om du undrar hur man blir ämbetsverkare kan du trycka här eller kontakta förste kurator direkt.

Oberoende av när man ställer sig i kö får man tillgodoräkna sig antal terminer som studerande och inskriven på Smålands nation.

Stiftelsen Smålandsgården har även en egen hemsida! (OBS ny länk https://www.nationsgardarna.se/smalandsgarden/)Här läggs information upp löpande som rör stiftelsen och våra bostäder. Driften av Smålandsgården sköts av Stiftelsen Norrlandsgårdarna

Kontakt

E-post: info@studentvagen.se
Telfn: 018-51 85 10

Kontorets öppettider, Studentvägen 2C
Måndag, onsdag, torsdag, fredag

08.00-11.00 & 13.00-16.00

Tisdag: 13.00-18.00