Bostadsstipendier

Anmälan och bevakning för bostadsstipendier öppnar vårterminen 2024 öppnar 25/1 och stänger 15/2!

Allmän information
Behörig att söka bostadsstipendier är studiebegåvade och behövande medlemmar av Smålands nation i Uppsala som bor i korridorrum eller pentryrum i stiftelsen Smålandsgårdens bostäder. Stipendium tilldelas i första hand studerande som i högst tio terminer varit närvarande vid universitet och högskola. Studerande kan inneha olika bostadsstipendier efter varandra, men den sammanlagda tiden med bostadsstipendium kan inte överstiga sex (6) terminer. Stipendiaten åligger att för akademiska studier uppehålla sig i staden minst 90 dagar under vårterminen och minst 75 dagar under höstterminen. Utöver dessa allmänna kriterier finns för några av bostadsstipendierna ytterligare villkor och företrädesregler:

Bevakning
För att du ska få behålla ditt stipendium krävs att du studerar heltid och att du bor i stiftelsen Smålandsgårdens bostäder minst 90 dagar under vårterminen och 75 dagar under höstterminen. Du måste även under föregående termin tagit minst 15 hp.

Ladda ner bevakningsblanketten för bostadsstipendium nedan.


Våra olika bostadsstipendier

Aschanska
företräde för ättlingar till donatorerna, majoren Knut Edvard Aschan och h. h. Elisabeth, född Holmberg.

Bergsrådet J L Aschans
företräde för släktingar till krigsdomaren Nils Aschan.

Oscar Ahréns 

Prinsessan Ebba Bernadottes
för medlem av nationen som utmärkt sig för god arbetslust och berömvärd framåtanda.

Elias-Fries-släktens             

Torsten Kreugers                

Halmstad Nässjö Järnvägars
för manlig studerande; bland två eller flera jämställda sökande skall företräde lämnas åt den som är född inom bolagets gamla trafikområde; därest bolaget föreslagit viss studerande till innehavare av stipendiet, ska denne äga företräde.

Lessebo Aktiebolags        

Lindfors
företräde för släkting till donator, professorskan Gunhild Hybbinette.          

C O Nyléns
företräde för ättling till donatorerna, professorn Carl Olof Nylén och h. h. Elisabeth, född Bengtsson.

Nässjö-Oskarshamns Järnvägars

Odencrantsska
företräde för släkting till donator, professor Arvid Odencrants.

Carl-Axel Petterssons          

Smålands Gille i Gävle       

Carl von Linnés
företräde för släkting till donator, fru Jane Strandell.

Erkebiskop A N Sundbergs
företräde för den som ägnar sig åt studiet av klassiska språk.

Wikanders