Övriga stipendier

Svensson-Sjöbergs stipendium

Tilldelas studerande vid Uppsala universitet som är född i Jönköpings län, har genomgått Per Brahe gymnasieskola och som, förutom flit och en hedrande vandel, utmärker sig för mer grundliga insikter i humanistiska vetenskaper, teologi, juridik och samhällsvetenskap, med företräde för dem som studerar (teoretisk) filosofi, estetik eller teologi.

I andra hand tilldelas stipendiet även studerande som genomgått andra gymnasieskolor inom Jönköpings kommun och som i övrigt uppfyller villkoren ovan. Utlyses på vårterminen.

Ödmanska fonden nr. 2

Tilldelas mest behövande landsman, född i Småland, som gjort sig känd för goda seder, flit och ordenlighet. Utlyses på vårterminen

Lagermarks stipendium

Tilldelas arbetsam medlem av Smålands nation. Utlyses på vårterminen vartannat år med start 2002.