Projekt PREUSSEN: kriterier

Rådande kriterier för Projekt PREUSSEN
§ 1. Vimpeln bestå av två delar. Dessa äro pinnen och bandet. Pinnen må ha skiftande mått och
material, inom den gräns att den vid betraktande av tredje man fortfarande benämns såsom pinne.
Bandet bestå av minst 20 centimeter av respektive nations nationsband. Bandet fästes på pinnens
ena ände enligt ett manér som tillgodoser kravet på att bandet måste sitta kvar även vid hårt
väderlag, såsom regn, storm eller åska.
§ 2. På pinnen ingraveras medelst löd-, kulspets-, sprit- eller motsvarande penna fyra rader, löpande från
den ände av pinnen som pryds av bandet i riktning mot motstående ände.
• Rad nummer ett bestå av respektive nations namn, följt av orden ”… i Uppsala, Sweden”.
• Rad nummer två bestå av ordet ”PREUSSEN”.
• Rad nummer tre bestå av respektive nations slagord, motto eller slogan.
• Rad nummer fyra bestå av respektive nations hemsideadress och telefonnummer inledande
med Sveriges nationella telefonprefix 0046.
§ 3. Person som uppföra vimpel erhåller titeln ”erectör” om vederbörande är av manligt kön, eller
”erectris” om vederbörande är av kvinnligt dito. Noteras bör att erectör eller erectris endast
företrädelsevis, dock ej med nödvändighet, vara landsman av respektive nation.
§ 4. De övergripande kriterier som råda för platser där vimpel må uppföras äro två till antalet. Dessa äro:
1) Spektakulära platser i Sverige
2) Utomlands
Särskilt restriktiv bör man, för att undvika inflation, vara inför uppförandet inom Sveriges gränser.
Därför utreds detta utförligare nedan.
• Sveriges extrempunkter räknas som legitima platser för uppförande av vimpel. Därmed är
det legitimt att uppföra vimpel på Sveriges sydligaste, nordligaste, östligaste, västligaste,
högsta och lägsta punkt.
• Mer eller mindre avlägsna platser i naturen, till vilken man har tagit sig med stor fysik
ansträngning, företrädelsevis inbegripet övernattning, räknas vanligen som legitima.
• Inga svenska städer räknas normalt som legitima.
• Svenska monument, fornlämningar, sevärdheter, turistattraktioner, slott, borgar, herresäten
eller dylika platser räknas normalt ej som legitima.
• Platser som endast ha personligt värde eller anknytning för gällande erectör eller erectris
räknas ej som legitima.

Det bör härmed stå klart att kriterierna för uppförande av vimpel inom Sveriges gränser är
synnerligen restriktiva. PREUSSEN är, och ska förbli, ett projekt som uppmanar till långväga resa.
Vad gäller kriterierna för uppförande av vimpel utanför Sveriges gränser är dessa mer generöst
tilltagna, till och med så till den grad att de knappast behöva förklaras ytterligare. Erectör eller
erectris må uppföra vimpel i princip var som helst utomlands. Givetvis hyllas och krediteras en
spektakulär plats mer än en trivial och intetsägande plats.
§ 5. Erectör eller erectris ansvarar för att vid återvändandet av sin resa rapportera följande till utsedd
PREUSSEN-ambassadör vid respektive nation.
• Exakt plats där vimpeln blev uppförd
• Datum för uppförandet
• Fotografi på vimpeln
Dessa äro de kriterier som råda för Projekt PREUSSEN.