Inspektorer och hedersledamöter

På 1600-talet infördes inspektorsämbetet som obligatorium på alla Uppsalas studentnationer då universitet var skeptiska till nationerna och studenternas högljudda upptåg. Genom att instifta en professor från universitet som Inspektor kunde universitet få mer kontroll över nationerna.

Inspektorsämbetet lever kvar i högsta grad än idag. Enligt nationens stadgar har inspektorn ganska få åtaganden, men i praktiken är han eller hon involverad i de flesta större frågor som behandlas på nationen. Inspektorn ska främja nationens bästa, men även se till att beslut som tas inte strider mot lagar, föreskrifter eller nationens egna stadgar.

Smålands nations inspektor heter Mattias Dahlberg, han installerades 2007 och är professor i skatterätt vid Uppsala universitet. Sedan 2013 har Smålands även en proinspektor och nuvarande proinspektor är Charlotte Platzer Björkman som är vice rektor vid fakulteten för teknik och naturvetenskap.

Smålands nations hedersledamöter innehar ett av de finaste uppdrag man kan ha på nationen! Till hedersledamot väljs smålänningar som har gjort en betydelsefull insats för nationen. Dessa väljs på landskapet och installeras under vårens finaste tillställning, nämligen vårbalen!